Het wezenlijke Zijn

Het niets dat alles is (20)

Als denken en voelen stilvallen, wordt alles stil. Geen aandacht geven aan ‘al het andere’ brengt je bij het Ene. Bij louter gewaar Zijn, allen en alles. Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid.

Door: Eddy Karrenbelt | Foto: Pixabay

Toen jaren geleden mijn innerlijk ervaren zich aandiende, bracht dat mij erg in de war.
Ik raakte mijn houvast kwijt en was een tijd nauwelijks ergens toe in staat.
Wat leidde tot grote angst en onzekerheid.
Gelukkig kwam ik in aanraking met Juul, die mij ondersteunde door middel van massage.
Dit deed mij erg goed. De massage zorgde ervoor dat ik meer in contact kwam met mijn lichaam en bracht mijn denken en voelen meer in balans. Ik kwam innerlijk in rustiger vaarwater.
De massage zorgde er ook voor dat ‘afdrukken in mijn lijf’ konden uit resoneren, waardoor ik vrijer werd en fijngevoeliger. Het verrijkte mijn leven.

De massagevorm was polariteitsmassage. De vorm die ik ook in mijn eigen praktijk toepas.
Bij het masseren worden delen van het lichaam met elkaar verbonden, waardoor er beweging van energie in het lichaam ontstaat. Deze beweging draagt bij aan balans en harmonie en vergroot de draagkracht. Het ondersteunt de verbinding tussen verstand en gevoel, hoofd en hart en opent naar innerlijk gewaar zijn.

Naast het masseren gaf Juul ook allerlei adviezen, waarvan twee mij altijd zijn bijgebleven. De ene was: ‘Je hoeft er alleen maar te zijn‘ en de andere ‘Alles is er voor jou’.
Aan ‘Alles is er voor jou’ heb ik de vorige column gewijd. Nu sta ik stil bij het eerste advies.

‘Je hoeft er alleen maar te Zijn’ is van ongekende betekenis.
‘Als jij jezelf ten diepste kent vind jij in jezelf enkel het Zijn zelf. Vooraf en voorbij aan alle bestaan en kennen. Waar het geluk van Zijn is, Leef jij’.

Eckhart schrijft:
‘Laten we nu het Zijn beschouwen zoals het in zichzelf is, onafhankelijk en puur.
Zo bekeken is Zijn iets hogers dan kennen of leven, want met het feit dat het Zijn is, bezit het kennen en leven. Een leermeester zegt dat aan God niets zo gelijk is als Zijn.
Zijn is zoiets zuivers en verhevens, dat al wat God is, één Zijn is. God kent enkel Zijn, Hij weet niets anders dan Zijn, Zijn is zijn omvang en horizon. Keer je daarom van alle dingen af en sta in enkelvoudigheid en in onverhuldheid van het Zijn’.

Een tijd geleden schreef ik een liedje over het wezenlijke Zijn. De tekst gaat als volgt:

als ik mijn ogen dicht doe
en niet naar antwoorden zoek
voel voorbij mijn voelen
denk voorbij mijn denken
op zoek naar jou

als ik mijn ogen dicht doe
en niet naar antwoorden zoek
hoor voorbij mijn horen
zie voorbij mijn zien
ontmoet ik jou
misschien

misschien

Het is hieronder te bekijken en te beluisteren.

Ramana zei over Zijn: ‘Het werkelijk ontvouwen van genade is als je in jezelf het Zelf verwezenlijkt, dat het Enige uit zichzelf lichtende Ene is in de ontelbare zelven. Waar het ‘ik’ verdwijnt en oplost in zijn Bron, openbaart het Ene zich spontaan als ‘Ik’, ‘Ik’. Dit is het Hart, de totale volheid van Zijn’.

Marguerite Porete: ‘Nu is de tenietgegane Ziel in die eerste staat van Zijn, die haar eigenlijke Zijn is en zo heeft zij de drieheid achtergelaten en heeft zij van twee één gemaakt. Dat ene doet zich voor wanneer de Ziel versmolten is met die eenvoudige Godheid, die één eenvoudig Zijn is van overvloeiend genieten, in volkomen weten, zonder voelen en boven denken’.

Hakim Sanai: ‘Wat doen aanvaarding en afwijzing ertoe? Mij gaat het erom U te ontmoeten en in Uw Zijn te rusten’.

En tenslotte een mooi gedicht van Shabistari:

De volmaakte mens

Volmaakt is degene die
die in zijn volmaaktheid
slaaf en dienaar blijft.

wie zo de afstand heeft afgelegd
tussen de wereld van hier
en de wereld van daar
tot er geen afstand meer is,
draagt de kroon van kalief.

Wie het zelf offert,
vindt het wezen in God,
wie de pelgrimstocht volbrengt,
keert terug tot het begin

en maakt de wet tot uiterlijk kleed,
het mystieke pad tot innerlijke dracht.

Werkelijkheid is het wezen
van zijn staat van zijn,
geloof en ongeloof.

Alle deugden kleven hem aan,
Wijs, beheerst en vroom.

Dat alles is het zijne,
maar verre ervan is hij,
geborgen onder de sluier van Zijn

De column is gepubliceerd op 20 juni op: https://ongrond.nl/2024/06/het-niets-dat-alles-is-20-het-wezenlijke-zijn/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *