Wie is Eddy?

Mijn naam is Eddy Karrenbelt. Al geruime tijd heb ik een coach praktijk. Daarnaast schrijf ik liedjes en gedichten en treed hiermee op.

Ik heb ruime ervaring in leidinggeven. Dit vanuit een brede achtergrond: van binnenstedelijke projectontwikkeling en beheer openbare ruimte tot werk en inkomen en het brede sociale domein.

Leiderschap is van iedereen en vraagt om te doen wat er te doen valt en het ontsluieren van wie je ten diepste bent. Mijn inspiratie vind ik in de mystiek.

“In het innerlijk van de mens, in zijn diepste grond, is een stilte die in zichzelf onbeweeglijk is en door deze onbeweeglijkheid wordt alles bewogen en komt elk weldenkend mens tot leven“