Het niets dat alles is

Wie is Eddy?

Mijn naam is Eddy Karrenbelt. Al geruime tijd heb ik een coach praktijk. Daarnaast schrijf ik liedjes en gedichten en treed hiermee op.

Ik heb ruime ervaring in leidinggeven. Dit vanuit een brede achtergrond: van binnenstedelijke projectontwikkeling en beheer openbare ruimte tot werk en inkomen en het brede sociale domein.

Leiderschap is van iedereen en vraagt om te doen wat er te doen valt en het ontsluieren van wie je ten diepste bent. Mijn inspiratie vind ik in de mystiek.

“In het innerlijk van de mens, in zijn diepste grond, is een stilte die in zichzelf onbeweeglijk is en door deze onbeweeglijkheid wordt alles bewogen en komt elk weldenkend mens tot leven“

Coachtraject - Eddy Karrenbelt

Coachtraject

In een coachtraject kan ik ondersteuning bieden bij de weg die jij gaat. Het gaat om wie jij bent. Jouw inzichten. Hoe vergroot je deze? Hoe vertalen deze zich in jouw handelen?Lees verderCoachtraject

Leiderschapscoaching - Eddy Karrenbelt

Leiderschapscoaching

Leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen. Over aanspreekbaar zijn op: ratio, emotie, intuïtie, hart en ziel. Aandacht en bewustzijn vergroten de aanspreekbaarheid, het vermogen om echt contact te maken en te ontdekken wie je wezenlijk bent. Lees verderLeiderschapscoaching

Polariteitmassage - Eddy Karrenbelt

Polariteitmassage

Polariteitmassage ondersteunt in het jezelf vrijmaken. Door delen van je lichaam met elkaar te verbinden wordt de beweging van energie in jouw lichaam gestimuleerd. Die beweging zorgt voor balans, harmonie en draagkracht. Het ondersteunt de verbinding tussen verstand en gevoel, hoofd en hart. En opent naar innerlijk leven.Lees verderPolariteitmassage

Het niets dat alles is

Geplaatst op

Treed binnen in de vreugde van het Hart

Één van de bekendste teksten uit het werk van Augustinus komt uit zijn Confessiones. Augustinus voert daarin een gesprek met zijn moeder Monica, vlak voor haar dood. Hij sluit af met: ‘Treed binnen in de vreugde van uw Heer’. Toen ik de eerste keer de tekst van Augustinus las, raakte deze diep en niet voor niets. Het is één van de teksten, van de wijzen uit allerlei levensbeschouwingen, die onze weg naar inzicht ‘verlichten’.Lees verderTreed binnen in de vreugde van het Hart