Missie

Missie

Mensen ondersteunen in het ontdekken wie ze wezenlijk zijn. Dat is wat mij inspireert. Dit voor iedereen in eigen tijd en tempo. ‘Gras groeit niet harder door er aan te trekken’.

Visie

Door stappen te zetten in het ontdekken wie je wezenlijk bent, wordt jouw leven rijker. Dat drukt zich uit in werk en privé. ‘De weg van de mens begint, als hij/zij ophoudt zich te verstoppen’.

Waarden

Vertrouwen, eigenheid, respect, ont-wikkeling (het jezelf ontdoen van je wikkels) en zelfinzicht, Liefde.